Vrtné práce

Akreditované odbery vôd a zemín

Čerpacie skúšky

Sanačné technológieČistenie a úprava vody

Laboratórne skúšky

Odlučovače ropných látok

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce sú vrtné práce a terénne technické práce v geológii a životnom prostredí.

Zabezpečujeme:

  • vrtné práce
  • akreditované odbery vzoriek pitnej vody, podzemnej vody a odpadovej vody
  • akreditované odbery vzoriek zemín a horninového prostredia
  • akreditované laboratórne skúšky
  • čerpacie skúšky zdrojov podzemnej vody (hydrodynamické skúšky)
  • výrobu a prenájom zariadení na čistenie a úpravu vody
  • technológie a technologické zariadenia pre sanáciu znečistených vôd a zemín
  • prevádzkovanie a starostlivosť o odlučovače ropných látok, o lapače tuku, o lapače piesku vrátane ich servisu a údržby
  • prevádzkovanie a starostlivosť o jednoduché vodovody vrátane ich servisu a údržby so zameraním na optimalizáciu a bezpečnú prevádzku úpravní vôd

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.

+421 910 866 822

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.