Thumb Thumb
  • Tradícia

    Naša spoločnosť HES-COMGEO pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Zameriavame sa na geologické práce, prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a poskytovanie komplexných environmentálnych služieb.

  • Špecializácia

    Sústredíme sa na to, v čom sme naozaj dobrí. Klientom prinášame komplexné riešenia, bez starostí a v čo najkratšom čase. Vysokú kvalitu našich výstupov zaručuje skupina environmentálnych odborníkov, hydrogeológov, inžinierskych geológov, GIS špecialistov a technikov doplnených o externých spolupracovníkov.

  • Odbornosť

    Sme kolektív vysokokvalifikovaných a odborne spôsobilých odborníkov. Naši odborníci sú neustále preškoľovaní a pravidelne sa zúčastňujú na odborných seminároch a kurzoch.

Každoročne riešime viac ako 200 úloh so vzťahom k životnému prostrediu.

Vysokú odbornú úroveň a kvalitu našich prác potvrdzuje aj účasť na riešení projektov so zahraničnými partnermi a príprava podkladov a metodík pre štátnu správu.

Služby

Sústredíme sa na to,
v čom sme naozaj dobrí

HES-COMGEO icon

Geologické práce

Spája nás úzky kontakt so zemou.

HES-COMGEO icon

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Akýkoľvek investičný zámer s predpokladaným vplyvom na životné prostredie musí v zmysle platnej legislatívy prejsť procesom EIA.

HES-COMGEO icon

Vrtné a technické práce

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce sú vrtné práce a terénne technické práce v geológií a životnom prostredí.

HES-COMGEO icon

Environmentálny servis

Sme priateľskí k životnému prostrediu a záleží nám na jeho stave.

HES-COMGEO icon

Meranie radónu

Zdravé bývanie je základ.

HES-COMGEO icon

Služby pre stavebný sektor

Na služby pre stavebný sektor sa dokážeme pozrieť z viacerých perspektív.

Tím

Spoznajte našich odborníkov

Thumb

Patrik Reisel

Predseda predstavenstva a CEO patrik.reisel@hes-comgeo.sk +421 903 987 374
Thumb

Matúš Sura

Člen predstavenstva a COO matus.sura@hes-comgeo.sk +421 910 866 822
Thumb

Kristián Ingár

Vedúci, Oddelenie Geologických prác kristian.ingar@hes-comgeo.sk +421 915 976 569

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.