Meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu

Protiradónové opatrenia

Zdravé bývanie je základ.


Radón je prírodný inertný rádioaktívny plyn. Vďaka svojim vlastnostiam radón a produkty jeho rádioaktívneho rozpadu prenikajú na zemský povrch. Voda, pôdny vzduch a stavebný materiál sú najčastejším zdrojom radónu, ktorý môže ohroziť naše zdravé bývanie. Aby sa toto rizikovo znížilo na rozumnú mieru, najjednoduchší spôsob je vykonať akreditované meranie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekonštrukciu. Na základe realizovaných meraní následne navrhneme optimálne protiradónové opatrenia.

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.

+421 910 866 822

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.