Inžinierskogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Prieskum a sanácia environmentálnej záťažeHydrogeologický posudok

Inžinierskogeologický posudok

Odborný geologický dohľad

Analýza rizika znečisteného územia

Výpočet zásob podzemných vôd

Návrh ochranných pásiem

Odborné štúdie a odborné geologické posudky

Spája nás úzky kontakt so zemou.


Geologickým prácam sa venujeme už viac ako 30 rokov. Každá geologická úloha je jedinečná, špecifická a vyžaduje si individuálny prístup bez ohľadu na svoj rozsah. Projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie geologických úloh zastrešujeme profesionálmi s dlhoročnou odbornou praxou.

Poskytujeme služby:

  • hydrogeologický prieskum, vrátane výpočtov zásob podzemných vôd
  • návrh ochranných pásiem vodárenských zdrojov
  • geologický prieskum životného prostredia
  • inžinierskogeologický prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu stavieb
  • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  • sanácia geologického prostredia
  • prieskum a sanácia environmentálnej záťaže
  • vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
  • hydrogeologické a inžinierskogeologické posudky
  • odborný geologický dohľad

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.

+421 910 866 822

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.