Tím

Spoznajte našich odborníkov

Thumb

Patrik Reisel

Predseda predstavenstva a CEO patrik.reisel@hes-comgeo.sk +421 903 987 374
Thumb

Matúš Sura

Člen predstavenstva a COO matus.sura@hes-comgeo.sk +421 910 866 822
Thumb

Kristián Ingár

Vedúci, Oddelenie Geologických prác kristian.ingar@hes-comgeo.sk +421 915 976 569
Thumb

Matej Červeňan

Vedúci,
Úsek Hydrogeológie
matej.cervenan@hes-comgeo.sk +421 907 610 918
Thumb

František Siska

Vedúci,
Úsek Environmentálnej geológie
frantisek.siska@hes-comgeo.sk +421 905 367 155
Thumb

Branislav Máša

Vedúci,
Oddelenie Technických a vrtných prác
branislav.masa@hes-comgeo.sk +421 915 976 568
Thumb

Miroslava Kováčiková

Vedúci,
Sekcia Environmentálnych služieb
miroslava.kovacikova@hes-comgeo.sk +421 904 744 509
Thumb

Tatiana Jurecová

Spracovateľ dokumentácie EIA,
Sekcia Environmentálnych projektov
tatiana.jurecova@hes-comgeo.sk +421 905 858 363
Thumb

Branislav Hronec

Manažér ISM,
Sekcia Environmentálnych služieb
branislav.hronec@hes-comgeo.sk +421 918 181 663
Thumb

Andrea Kyselová

Asistentka geologickej služby andrea.kyselova@hes-comgeo.sk +421 905 510 153
Thumb

Marcela Pitoňáková

Asistentka, Sekcia Interných služieb marcela.pitonakova@hes-comgeo.sk +421 917 742 783

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.